สินค้าของเรา

bearing fag & ina by schaeffler

Schaeffler Thailand Transforming Industries through Innovative Solutions

โซลูชั่นเพื่อการผลิตและปฏิบัติงานอย่างราบรื่นของแชฟฟ์เลอร์

โซลูชั่นเพื่อการตั้งแนวเพลา แนวพูลเลย์ และความตึงสายพาน

เครื่องทําความร้อนเหนี่ยวนําไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีความถี่ระดับกลาง โซลูชั่นทําความร้อนที่ปลอดภัยเพื่องานติดตั้ง และถอดชิ้นส่วนโลหะที่มีความหลากหลาย ทั้งขนาด รูปร่าง และนํ้าหนัก

เครื่องทําความร้อนแบบเหนี่ยวนําไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัย ควบคุมได้ ประหยัดเวลา – ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งตลับลูกปืนหรือชิ้นงานอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรม

โซลูชั่นติดตามสภาพเครื่องจักรผ่านความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิ รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร (PLC)

โซลูชั่นติดตามสภาพเครื่องจักรผ่านความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิหลายตําแหน่งที่สมบุกสมบัน รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร (PLC)

โซลูชั่นติดตามสภาพเครื่องจักรผ่านความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิมีความยืดหยุ่นด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายติดตั้งและปรับจํานวนให้เหมาะสมกับจํานวนเครื่องจักรได้ง่าย

จาระบีคุณภาพสูงกว่า 17 ชนิด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 100% สําหรับการเลือกใช้งานที่หลากหลาย

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ ที่ป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักรจากการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอและไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ ที่แจ้งเตือนสถานะและปริมาณ สารหล่อลื่นคงเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น